lorum ipsum lorum

Adwokat Joanna Tęcza 

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Joanna Tęcza jest absolwentką studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, które ukończyła z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską pt. „ Ugoda w postępowaniu cywilnym”. W czasie studiów nagradzana za osiągnięcia naukowe Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. W latach 2015 - 2017 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. W 2018r. z wynikiem pozytywnym złożyła egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. Doświadczenie zawodowe zdobyła w czasie praktyk studenckich w rzeszowskich Kancelariach Prawnych oraz w trakcie aplikacji adwokackiej współpracując z Kancelariami Adwokackimi i Radcowskimi z terenu całego kraju. Zdobyte doświadczenie pozwoliło jej spełnić marzenie o założeniu własnej Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie. Od  2020r. Adwokat Joanna Tęcza jest wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.

Udział w konferencjach: - Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „ Prawo a niepełnosprawność”; - II Ogólnopolska Konferencja „ Air Law and Technology. Nowe wyzwania dla międzynarodowego i krajowego prawa lotniczego oraz technologii lotniczych”; - Konferencja naukowa nt. „ Funkcja ochronna prawa pracy a problemy współczesności”; - II Naukowa Podkarpacka Konferencja Prawa Pracy nt. „Uczciwy pracodawca – oddany pracownik”; - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aplikantów Adwokackich nt. „Pełnomocnik przedsiębiorcy wobec zmian w prawie”. Publikacje: Ewaluacja wprowadzenia instytucji mediacji do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego - udoskonalenie procedury? Młoda Palestra No 15 4/2017. 

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych