Wynagrodzenie

Praca adwokata wyceniana jest indywidualnie, z uwzględnieniem zawiłości sprawy niezbędnego nakładu pracy i czasu. Wynagrodzenie adwokata jest zawsze określane na podstawie umowy z klientem. Usługi kancelarii opodatkowane są 23% stawką podatku VAT. Nie ma oficjalnego cennika usług. Stawki opłat za czynności adwokackie określone w odrębnych przepisach tj. w rozporządzeniu w sprawie opłat za czynności adwokackie dotyczą jedynie wynagrodzenia za czynności adwokackie, które pokrywane jest przez Skarb Państwa w przypadku ustanowienia adwokata z urzędu lub w przypadku zasądzania kosztów postępowania od strony przegrywającej proces, gdy nie zostało zgłoszone żądanie zasądzenia kosztów według przedłożonego spisu kosztów. Jednakże wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów, rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie stanowi punkt wyjścia do ustalenia honorarium należnego za świadczone usługi.  Najważniejsze dla nas jest zaproponowanie klientom wynagrodzenia, które będzie adekwatne do naszego zaangażowania, wysiłku i wiedzy.


Sposoby rozliczeń:

a) całościowe -  obejmuje jednorazową opłatę za prowadzenie danej sprawy (w danej instancji, za przygotowanie pisma itp.). Zawierana umowa określa z góry zakres czynności kancelarii objętych wynagrodzeniem ryczałtowym. Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia,

b) ryczałt - wynagrodzenie zależne jest od ilości godzin poświęconych na pracę nad sprawę,

c) ryczałt miesięczny - forma stosowana w przypadku zlecenia stałej obsługi prawnej,  określa  stałą miesięczną wysokość wynagrodzenia bez względu na nakład pracy w danym okresie rozliczeniowym

d) wynagrodzenie za sukces -  forma wynagrodzenia stosowana jest łącznie z wynagrodzeniem całościowym, które może być odpowiednio mniejsze.  Jest to dodatkowe wynagrodzenie kancelarii określone procentowo, które zależne od wygranej w konkretnej sprawie. Obowiązujące przepisy prawne uniemożliwiają zawierania umów, w których wynagrodzenie adwokata jest płatne tylko w przypadku wygrania przez niego sprawy - adwokat nie może prowadzić sprawy “za darmo” i otrzymać honorarium jedynie w przypadku wygrania sprawy,

e) czynnościowe - wynagrodzenie płatne za poszczególne czynności podejmowane w toku sprawy, których ceny ustalone są w zawartej umowie. Forma korzystna dla osób, które nie mogą z góry zapłacić za prowadzenie sprawy, jak również w sprawach w których nie sposób przewidzieć nakładu i czasu pracy.

 

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych