Zakres usług

Nasza Kancelaria z uwagi na zdobyte doświadczenie i nawiązanie współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin prawa świadczy kompleksową pomoc prawną. Prowadzimy sprawy na terenie całej Polski.

 

 Nasza oferta obejmuje w szczególności prowadzenie spraw:

- z zakresu prawa cywilnego ( w tym: sprawami z zakresu prawa spadkowego m.in.: o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, sprawami z zakresu prawa rzeczowego m.in. o ustalenie służebności drogi koniecznej, zmianę sposobu wykonywania służebności lub jej zniesienie, zniesienie współwłasności, sprawami z zakresu prawa zobowiązań, w tym sprawami odszkodowawczymi, sprawami o zapłatę i innymi),

 - z zakresu prawa rodzinnego (w tym: rozwód, separację, podział majątku, alimenty, kontakty z dziećmi, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej),

- z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ( w tym: reprezentacja ubezpieczonych przed ZUS i KRUS, sporządzenie odwołań, reprezentacja przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych, reprezentacja pracowników i pracodawców w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, o wynagrodzenie, mobbing, ustalenie stosunku pracy, zapłatę za nadgodziny i innymi),

- z zakresu prawa gospodarczego ( w tym: reprezentacją przedsiębiorców, jak również innych uczestników obrotu gospodarczego, w szczególności osób fizycznych w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, stała obsługa prawna firm, reprezentacja przed Sądami i innymi organami władzy publicznej, doradztwo prawne, sporządzenie umów oraz prowadzenie alternatywnych metod rozwiązywania sporów),

- z zakresu prawa karnego (w tym: obrona podejrzanych na etapie postepowania przygotowawczego, obrona oskarżonych na etapie postępowania przed Sądem I i II Instancji oraz Sądem Najwyższym, reprezentacja osób pokrzywdzonych czynem zabronionym oraz oskarżycieli posiłkowych na każdym etapie postepowania karnego, sporządzanie apelacji, kasacji, prywatnych aktów oskarżenia, subsydiarnych aktów oskarżenia, pomoc skazanym na etapie postepowania wykonawczego),

- z zakresu prawa wykroczeń ( w tym: reprezentacja obwinionych na każdym etapie postepowania, sporządzanie apelacji, reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach o wykroczenia),

- z zakresu prawa administracyjnego ( w tym reprezentacja strony na każdym etapie postępowania, sporządzenia pism, odwołań, skarg, skarg kasacyjnych),

- z zakresu egzekucji ( w tym: reprezentacja dłużników i wierzycieli w postepowaniu egzekucyjnym, egzekucja wierzytelności z zagranicy, w szczególności egzekucja alimentów z zagranicy),

- z zakresu prawa międzynarodowego ( w tym: o zwrot dziecka na podstawie Konwencji haskiej).

 

Jeśli macie Państwo sprawę nie wymienioną powyżej, prosimy o kontakt - chętnie pomożemy.

Sprawdź w czym mogę Ci pomóc

Prawo cywilne

W szczególności:
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zniesienie współwłasności
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy z zakresu sprawa zobowiązań
Prawo rodzinne
W szczególności:
 • rozwody
 • alimenty
 • kontakty
 • władza rodzicielska
 • podział majątku
 • separacja
Prawo gospodarcze
W szczególności:
 • reprezentacja przedsiębiorców
 • stała obsługa prawna
 • sprawy z zakresu prawa spółek
Prawo karne
W szczególności:
 • obrona podejrzanych
 • reprezentacja pokrzywdzonych/ oskarżycieli posiłkowych
 • obrona oskarżonych
 • reprezentacja skazanych w postepowaniu wykonawczym
 

 

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych