EKSMISJA MAŁŻONKA PRZY ROZWODZIE

Co do zasady w większości przypadków w chwili wystąpienia przez jednego z małżonków o rozwód, małżonkowie zamieszkują już osobno lub jeden z nich w najbliższym czasie zamierza się wyprowadzić, stąd nie ma problemu co korzystania we wspólnego mieszkania.

Jednakże zdarzają się sytuację, kiedy to mimo wystąpienia przesłanek orzeczenia rozwodu tj. trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, małżonkowie wspólnie zamieszkują w trakcie procesu o rozwód jak i też wszystko wskazuje, że ta sytuacja nie ulegnie zmianie po orzeczeniu rozwodu. Dlatego też pojawia się pytanie czy można w jakiś sposób wyeliminować konflikty, które z pewnością pojawią się pomiędzy byłymi małżonkami, którzy mieszkają razem.

Artykuł 58 § 2 k.r.o stanowi cyt. „ Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.”.

W tym wpisie omówiony zostanie drugi wypadek co do rozstrzygnięcia w przedmiocie wspólnego mieszkania – tj. eksmisja małżonka.

Ustawodawca wprowadził możliwość eksmisji małżonka orzeczoną w wyroku rozwodowym o ile wystąpi o to drugi małżonek. Poza zgłoszeniem żądania, aby była możliwa eksmisja koniecznym jest wykazanie rażąco nagannego postępowaniem uniemożliwiającego wspólne zamieszkiwanie. Jak widać pojęcie to ma charakter nieostry i ocenny, w każdym wypadku Sąd na podstawie zaprezentowanych okoliczności oraz dowodów rozważy czy w konkretnych okolicznościach postępowanie współmałżonka uzasadnia orzeczenie jego eksmisji z mieszkania.

Przykładowo skazanie współmałżonka wyrokiem karnym skazującym za przestępstwo znęcania uzasadnia orzeczenie jego eksmisji ze wspólnego mieszkania.

Dlatego też ważnym jest, aby przygotowując się do rozwodu zaprezentować Sądowi odpowiedni materiał dowodowy pozwalający na uwzględnienie żądania eksmisji. W tym nieoceniona jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika.

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

Ostatnio dodane wpisy

Odpowiedzialność za długi partnera/współmałżonka będącego przedsiębiorcą

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI PARTNERA/ WSPÓŁMAŁŻONKA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ W dzisiejszym wpisie zapraszam do lektury kolejnego artykułu, który powstał dla serwisu Bankier.pl…
szczegóły

Konkubinat czy małżeństwo z rozdzielnością majątkową?

KONKUBINAT CZY MAŁŻENSTWO Z RODZIELNOŚCIĄ MAJĄTKOWĄ? W dzisiejszym wpisie zapraszam do lektury artykułu, który powstał dla serwisu Bankier.pl - jednego…
szczegóły

Rozwód czy separacja – co wybrać?

ROZWÓD CZY SEPARACJA – CO WYBRAĆ? Kiedy w małżeństwie stron zaczyna dziać się coraz gorzej, małżonkowie zaczynają się zastanawiać o…
szczegóły

Odmowa przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy z ZUS- co robić?

ODMOWA PRZYZNANIA PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Z ZUS- CO ROBIĆ? Niejednokrotnie zdarza się, że Zakład Ubezpieczeń…
szczegóły
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych