ROZWÓD CZY SEPARACJA – CO WYBRAĆ?

Kiedy w małżeństwie stron zaczyna dziać się coraz gorzej, małżonkowie zaczynają się zastanawiać o przyszłość tego związku. Wtedy też pojawia się pytanie czy decydować się na rozwód czy nie. Celem niniejszego wpisu jest przedstawienie różnić pomiędzy rozwodem a separacja, jak też odpowiedź na pytanie które z nich wybrać.

Orzeczenie rozwodu jest zdecydowanie dalej idącym rozwiązaniem niż separacja, gdyż rozwód skutkuje definitywnym rozwiązaniem związku małżeńskiego. Po orzeczeniu rozwodu każdy z małżonków może ponownie zawrzeć związek małżeński w świetle prawa krajowego. Separacja prowadzi do uchylenia wspólnoty małżeńskiej. W przypadku separacji nie ma możliwości wstąpienia w związek małżeński z inną osobą. Ponadto separacja daje możliwość jej zniesienia, czego nie można uczynić przy rozwodzie.

Do uzyskania separacji koniecznym jest wykazanie, że nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, zaś do uzyskania rozwodu koniecznym jest wykazanie, że nastąpił zupełny oraz trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Pod względem prawnym przy orzeczeniu separacji Sąd orzeka o tych samych elementach, które musi zawierać wyrok rozwodowy, a są nimi:

– kwestia winy ( o ile małżonkowie zgodnie nie wniosą o orzeczenie bez orzekania o winie)

– wysokość alimentów na rzecz małoletnich dzieci

– sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron

– sposób wykonywania kontaktów z małoletnimi dziećmi stron

– sposób korzystania ze wspólnego mieszkania

– podział majątku.

Decyzję czy zdecydować się na separację czy na rozród należy podjąć z uwzględnieniem tego czy istnieją ewentualne szanse na uratowanie związku czy też nie. Przy czym decydując się na separację należy pamiętać, że nie wyłącza to możliwości wystąpienia o rozwód w przyszłości, zwłaszcza gdyby mimo występujących w momencie orzeczenia separacji szans na uratowanie związku, sytuacja pomiędzy małżonkami nie uległa poprawie. Należy jednak pamiętać, że wyrok dotyczący separacji w praktyce bardzo często ma przełożenie na wyrok rozwodowy, dlatego też do sprawy o separację należy również dobrze się przygotować.

Wspomnieć należy, że zarówno orzeczenie separacji jak i rozwodu nie będzie możliwe w sytuacji wystąpienia negatywnych przesłanek określonych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym tj. gdy będzie do sprzeczne z dobrem wspólnych małoletnich dzieci albo sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

W praktyce może zdarzyć się sytuacją, że jeden z małżonków domaga się separacji, zaś drugi rozwodu, co prowadzi do sytuacji, że Sąd orzekający musi uznać, które z żądań jest uzasadnione w świetle przedstawionego przez strony stanu faktycznego i wówczas orzeknie albo rozwód albo separację.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytać proszę o kontakt.

Ostatnio dodane wpisy

Odpowiedzialność za długi partnera/współmałżonka będącego przedsiębiorcą

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI PARTNERA/ WSPÓŁMAŁŻONKA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ W dzisiejszym wpisie zapraszam do lektury kolejnego artykułu, który powstał dla serwisu Bankier.pl…
szczegóły

Konkubinat czy małżeństwo z rozdzielnością majątkową?

KONKUBINAT CZY MAŁŻENSTWO Z RODZIELNOŚCIĄ MAJĄTKOWĄ? W dzisiejszym wpisie zapraszam do lektury artykułu, który powstał dla serwisu Bankier.pl - jednego…
szczegóły

Odmowa przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy z ZUS- co robić?

ODMOWA PRZYZNANIA PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Z ZUS- CO ROBIĆ? Niejednokrotnie zdarza się, że Zakład Ubezpieczeń…
szczegóły

Eksmisja małżonka z mieszkania po rozwodzie

EKSMISJA MAŁŻONKA PRZY ROZWODZIE Co do zasady w większości przypadków w chwili wystąpienia przez jednego z małżonków o rozwód, małżonkowie…
szczegóły
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych