ODMOWA PRZYZNANIA PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Z ZUS- CO ROBIĆ?

Niejednokrotnie zdarza się, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych (zwany dalej ZUS) wydaje decyzję odmawiającą nam prawa do renty. Pojawia się pytanie co można wówczas zrobić. I tak przede wszystkim ustalić należy czy decyzja ta została wydana przez lekarza orzecznika ZUS czy też komisję lekarską ZUS.

W pierwszym przypadku kiedy decyzję wydał lekarz orzecznik ZUS ubezpieczonemu, któremu odmówiono prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje środek zaskarżenia w postaci – sprzeciwu do komisji lekarskiej, wnoszonego w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia o odmowie przyznania renty.

Jeśli ubezpieczony nie zakwestionuje niekorzystnego dla siebie rozstrzygnięcia i nie wniesie sprzeciwu, oznacza to akceptacje ustaleń orzecznika ZUS i co ważne zamyka drogę do dalszego dochodzenia swoich praw, bowiem nie jest możliwe wówczas kwestionowanie odmowy przyznania renty przed Sądem powszechnym.

Sprzeciw nie wymaga spełnienia specjalnych wymogów, jakkolwiek już na tym etapie warto rozważyć powierzenie sprawy profesjonaliście. Niejednokrotnie osoby piszące sprzeciw samodzielnie nie wykazują istotnych uchybień do jakich doszło przy wydawaniu zaskarżanego orzeczenia, a jedynie wskazują na swoje niezadowolenie z treści decyzji bez podparcia go merytorycznymi uwagami. Taka postawa niejednokrotnie prowadzi do potrzeby złożenia odwołania od decyzji komisji ZUS, która podtrzymuje dotychczasową decyzję. W konsekwencji zamiast skrócić czas postępowania, które w przypadku skierowania merytorycznego sprzeciwu mogłoby się zakończyć na etapie komisji ZUS, wymaga kontynuacji przed Sądem powszechnym.

Jeśli wnieśliśmy sprzeciw i zostaliśmy skierowani na komisję lekarską ZUS, która podtrzymała dotychczasową decyzję i odmówiła prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy- pozostaje nam dochodzenie swoich praw przed Sądem powszechnym – Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Wiele osób ma wątpliwości czy warto występować do Sądu przeciwko ZUS. Często nie ma innego wyjścia, albowiem schorzenia zdiagnozowane u osób, którym odmówiono prawa do renty nie dają możliwości podjęcia zatrudnienia. Jednocześnie należy uspokoić wszystkich, którzy obawiają się o koszty takiego postępowania. Postępowanie z odwołania od decyzji ZUS przed Sądem Powszechnym Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jest wolne od opłat. Jedyne koszty jakie może nieść wniesienie sprawy do Sądu, to koszty pełnomocnika oraz ewentualne koszty zastępstwa procesowego na rzecz przeciwnika, czyli ZUS. Jednak zwrot kosztów zastępstwa procesowego na rzecz ZUS zdarza się sporadycznie.

Ostatnio dodane wpisy

Odpowiedzialność za długi partnera/współmałżonka będącego przedsiębiorcą

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI PARTNERA/ WSPÓŁMAŁŻONKA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ W dzisiejszym wpisie zapraszam do lektury kolejnego artykułu, który powstał dla serwisu Bankier.pl…
szczegóły

Konkubinat czy małżeństwo z rozdzielnością majątkową?

KONKUBINAT CZY MAŁŻENSTWO Z RODZIELNOŚCIĄ MAJĄTKOWĄ? W dzisiejszym wpisie zapraszam do lektury artykułu, który powstał dla serwisu Bankier.pl - jednego…
szczegóły

Rozwód czy separacja – co wybrać?

ROZWÓD CZY SEPARACJA – CO WYBRAĆ? Kiedy w małżeństwie stron zaczyna dziać się coraz gorzej, małżonkowie zaczynają się zastanawiać o…
szczegóły

Eksmisja małżonka z mieszkania po rozwodzie

EKSMISJA MAŁŻONKA PRZY ROZWODZIE Co do zasady w większości przypadków w chwili wystąpienia przez jednego z małżonków o rozwód, małżonkowie…
szczegóły
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych